Ostuarved

Uudenmaan Koulutuskeskus võtab arveid vastu ainult allpool esitatud viisil. Uudenmaan Koulutuskeskus Ettevõte ühineb Suomen Ensiapukoulutus Oy-ga 30.6.2023, mis ajakohastab arvete andmeid alates 1.7.2023.

Uudenmaan Koulutuskeskus Oy ühineb Suomen Ensiapukoulutus Oy-ga, mille tulemusena muutub ettevõtte ärinimi, ärinimi, arveldusteave ja arve kujundus. Uusimaa Koolituskeskuse ärinimi liidetakse Suomen Ensiapukoulutus Oy ärinimega 2171281-6. Seega Uusimaa Koolituskeskusele adresseeritud arved adresseeritakse Suomen Ensiapukoulutus Oy-le. Uus arveldusinfo hakkab kehtima kõikide arvete puhul alates 1.7.2022. Arveldus muutub ka selles osas, et alates 1.7.2023 tulevad arved Suomen Ensiapukoulutus Oy-lt.

Meie arveldusaadress:

Me töötleme oma ostuarveid elektrooniliselt. Teeme oma osa, et soodustada e-arvete kasutuselevõttu, ja loodame, et saame teie arved võimaluse korral e-arvetena.

Meie e-arve aadress on 003721712816.

Meie äritunnus on 2171281-6

Meie e-arvete teenusepakkuja on Maventa.

Operaatori maakleri ID 003721291126

Edastamiseks pankade vahendusvõrgu kaudu: DABAFIHH

E-posti aadress: invoice-21712816@kollektor.fi

Paberkandjal arved tuleb saata aadressil:

Soome esmaabikoolitus OÜ

PL 100

80020 Kollektori skaneerimine

Pange tähele, et arve ja kõik lisad tuleb esitada ühe pdf-failina ning et ühes failis võib olla ainult üks arve ja selle lisad. E-kirjade suuruspiirang on 10 Mb. Iga arve fail tuleb saata eraldi sõnumina.

Arve peab olema pdf-formaadis, me ei saa töödelda muus formaadis manuseid.

Palun arvestage ka, et sellele arveldusaadressile ei tohi saata muid materjale peale arvete.

Kontaktitaotlusest lahkumine

Täname! Teie esildis on laekunud!
Oops! Vormi esitamisel läks midagi valesti.
Uus

Haridus sobib kõigile, sõltumata valdkonnast

Jooksma
tööohutusalane koolitus
iseseisvalt internetis

Te võite alustada koolitust kohe pärast tellimist