Mobiilirakenduse tingimused

Käesolevad kasutustingimused kehtivad: Uudenmaan Koulutuskeskus Oy (sealhulgas "teenusepakkuja" või " Koulutuskeskus rakendus") koulutuskeskus mobiilirakendus (sealhulgas "mobiilirakendus" või "rakendus"). Rakenduse omanikud ja pakkumised on:

Uudenmaan Koulutuskeskus Piiratud vastutusega äriühing

Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsingi

Y-kood: 2629271-8

1. Kasutustingimustega nõustumine

Käesolevad kasutustingimused on rakenduse kasutaja (sh "kliendi") ja Haridusameti vaheline leping, milles määratletakse kasutaja ja Koolituskeskuse õigused ja kohustused seoses mobiilirakendusega. Rakenduse kasutaja peab olema vähemalt 15-aastane.

Rakenduse allalaadimine või kasutamine näitab, et nõustute ja nõustute järgima tingimusi ja juhiseid, mis kehtivad igal ajal.

Koulutuskeskus võib neid kasutustingimusi igal ajal oma äranägemise järgi muuta. Kasutustingimuste muudatused jõustuvad pärast seda, kui need on rakenduses teatavaks tehtud. Kasutaja loetakse muudetud kasutustingimustega nõustunuks, kui ta jätkab rakenduse kasutamist pärast muudatustest teatamist.


2. Mobiilirakendus

Koolituskeskus pakub oma klientidele koulutuskeskus Rakenduse mobiili- ja veebiteenuses saab klient hallata oma oskusi ja hallata oma andmeid. Teenus on integreeritud Uudenmaan Koulutuskeskus Oy kliendiregister. Teenus on kohe saadaval, kui registreerimine/sisselogimine on olnud edukas.


3. Mobiilirakenduse kasutamine

Koulutuskeskus annab teile piiratud, tagasipööratava, liht- ja isikliku õiguse kasutada rakendust ja selle sisu käesolevates kasutustingimustes määratletud viisil ainult kooskõlas käesolevate kasutustingimustega ning mis tahes tingimustega ja juhistega, mida võidakse rakenduses konkreetselt esitada. Teil on õigus kasutada rakendust ja selle sisu ainult oma mitteäriliseks kasutamiseks.

Te ei tohi muuta, reprodutseerida rakendust, selle sisu ega selle osa. Lisaks ei ole teil õigust taotlust või selle sisu levitada, levitada, edastada, avalikult või muul viisil üldsusele kättesaadavaks teha, välja arvatud juhul, kui need on käesolevate kasutustingimustega selgesõnaliselt lubatud.

Te ei tohi rakendust kasutada neid kasutustingimusi, seadusi ega häid kombeid rikkudes.


4. Teenuseosutaja vastutuse piirangud

Koulutuskeskus jätab endale õiguse rakendust igal ajal osaliselt või täielikult ilma kasutajaid teavitamata muuta, muuta, lõpetada või sulgeda.

Rakendust ja selle sisu pakutakse kliendile "sellisena, nagu see on". Koulutuskeskus ei vastuta taotluses edastatud teabe või sisu täpsuse, usaldusväärsuse, vigade, puuduste, ebatäpsuste või muude puuduste eest.

Koulutuskeskus püüab hoida rakendust kliendile pidevalt ja häirimatult kättesaadavana. Koulutuskeskus ei taga siiski, et taotlus on teile kättesaadav katkematult, õigeaegselt või korrektselt.

Koulutuskeskus ei saa tagada taotluse, selle sisu või taotluse kaudu edastatava teabe turvalisust ega tagada, et taotluse kaudu saadetavad elektroonilised bülletäänid ei sisaldaks viirusi ega muid kahjulikke komponente. Koulutuskeskus ei vastuta ka teabe või sisu eest, mille olete saatnud või saanud rakenduse kaudu, ega teabe või sisu eest, mida ei ole saadetud ega vastu võetud.

Rakendus ei pruugi olla saadaval kõigis riikides ja võib olla saadaval ainult kindlates keeltes. Rakendus, selle toimimine või mõned funktsioonid võivad sõltuda kasutatavate seadmete ühilduvusest, võrguühendustest ja sisuvormingutest.

Koulutuskeskus ei vastuta teenuste ja turunduse või muu teabe eest, mis sisaldub selle rakenduse teiste teenuseosutajate veebisaitide või muude teenuste linkides.


5. Isikuandmete töötlemine

Koulutuskeskus töötleb ja säilitab isikuandmeid nõuetekohaselt. Koolituskeskuse mobiilirakenduse privaatsuspoliitika kirjeldab isikuandmete töötlemist üksikasjalikumalt.


6. Küpsised ja asukohaandmed

Koulutuskeskus kasutada rakenduses küpsiseid (sh nn küpsiseid). Küpsis, küpsis). Küpsised võimaldavad näiteks rakenduse kasutajate arvu töötlemist ja muid rakenduse kasutamisega seotud andmeid. Saadud teabe abil saab rakenduse toimimist analüüsida ja arendada, et klient oleks parem ja isiklikum. Küpsiste kasutamine võimaldab luua erinevaid kombineeritud andmeid ka rakendust kasutavate klientide kohta.

Lisaks saab kogutud teavet kasutada kliendi suunamiseks turundusega, mis tõenäoliselt pakub neile huvi rakenduses ja väljaspool rakendust, näiteks ümbersuunamise abil.

Küpsiste kasutamine on ohutu ega kahjusta kasutajate seadmeid ega faile.

Võimalik, et peate rakenduse kasutamiseks asukohaandmeid töötlema. Koulutuskeskus ei töötle asukohaandmeid muudel kui kooli mobiilirakenduse privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel.


7. Intellektuaalomandi õigused

Kõik taotluses esitatud pildi- ja tekstimaterjalid (tootepildid, tekstid, videod, logod, tabelid) kuuluvad koolituskeskusele ja/või tema partneritele. Autoriõigusega kaitstud kujutise ja tekstimaterjali omavoliline kasutamine või kopeerimine on keelatud. Koulutuskeskus ei anna teile otseseid ega kaudseid õigusi intellektuaalomandi õigustele.


8. Teenusepakkuja

Uudenmaan Koulutuskeskus Piiratud vastutusega äriühing

Y-kood 2629271-8

Aadress: Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki

Telefon: 010 326 7712

E-post: info @ koulutuskeskus .com


9. Õigusemõistmine ja kohaldatav õigus

Rakenduse ja käesolevate kasutustingimuste kasutamist reguleerib Soome õigus, välja arvatud selle kollisiooninormid.

Lepinguosalised püüavad vaidlusi lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kui rahumeelset lahendust ei saavutata, lahendatakse vaidlused Soome Helsingi ringkonnakohtus. Tarbijast klient võib vaidluse pöörduda ka oma alalise elukoha järgi määratud pädevasse ringkonnakohtusse või tarbijavaidluste komisjoni.Kontaktitaotlusest lahkumine

Täname! Teie esildis on laekunud!
Oops! Vormi esitamisel läks midagi valesti.
Uus

Haridus sobib kõigile, sõltumata valdkonnast

Jooksma
tööohutusalane koolitus
iseseisvalt internetis

Te võite alustada koolitust kohe pärast tellimist