Juhi kutsekvalifikatsioon

Veoauto- ja bussijuhi kutsekvalifikatsiooni seadus ja määrus jõustusid 1. augustil 2007. Kutsekvalifikatsiooni eesmärk on suurendada sõidukijuhtide ametialast suutlikkust, parandades seeläbi transpordi- ja transpordiohutust ning juhtide tööülesannete täitmise tingimusi. Ilma kutsekvalifikatsioonita ei tohi veoautot või bussi teel professionaalselt juhtida. Pakume ka kaardikoolitusi lisatasu eest kutsekvalifikatsiooni registreerimise eest. Kutsekvalifikatsiooni saab mõnest meie esmaabist, esmaabist, tööohutusest ja ennustatavatest sõidukursustest.

Veoauto- ja bussijuhi kutsekvalifikatsiooni seadus ja määrus jõustusid 1. augustil 2007. Kutsekvalifikatsiooni eesmärk on suurendada sõidukijuhtide ametialast suutlikkust, parandades seeläbi transpordi- ja transpordiohutust ning juhtide tööülesannete täitmise tingimusi. Ilma kutsekvalifikatsioonita ei tohi veoautot või bussi teel professionaalselt juhtida. Pakume ka kaardikoolitusi lisatasu eest kutsekvalifikatsiooni registreerimise eest. Kutsekvalifikatsiooni saab mõnest meie esmaabist, esmaabist, tööohutusest ja ennustatavatest sõidukursustest.

Sihtrühm

Veoautojuhi ja bussijuhi põhikutsekvalifikatsiooni nõutakse juhtidelt, kelle bussijuhiload algasid 10. Kutseõppe baasõpet ei ole vaja läbi viia, kui bussi juhtimisõigus algas enne 10. septembrit 2008 või õigus juhtida veoautot enne 10. septembrit 2009. Uutele valdkonnale sisenevatele juhtidele antakse kutsekvalifikatsioon esimest korda pärast põhikoolitusõpet, mille järel säilitatakse kutsekvalifikatsioon täiendkoolituse kaudu. Kutsekvalifikatsioon kehtib korraga viis (5) aastat. Oma kutsekvalifikatsiooni säilitamiseks peavad sõidukijuhid läbima selle viieaastase ajavahemiku jooksul täiendkoolituse.

Sisu

Täiendusõppes on õppetöö kogumaht viie aasta jooksul 35 tundi. Õpetamine toimub vähemalt 7-tunniste ajavahemike kaupa ja see võib koosneda teoreetilisest õppest, sõiduõpetusest või mõlemast direktiiviga hõlmatud õppeainest. Täiendkoolituse ainus kohustuslik teema on ennetav ja keskkonnasõbralik sõidukoolitus (7 tundi). Kui teil on nii bussi- kui ka veoautojuhtimise kategooriate kutsekvalifikatsioon, saate säilitada mõlema kategooria kutsekvalifikatsiooni, läbides 35-tunnise täiendkoolituse üks kord viie aasta jooksul. Läbitud täiendkoolituse päevade alusel saate taotleda oma kutsekvalifikatsiooni pikendamist mitte varem kui 6 kuud enne praeguse kvalifikatsiooni lõppemist. Sellisel juhul jätkub kutsekvalifikatsioon alates praegusest lõpptähtajast 5 aastat ette. Enne seda esitatud taotlusega alustatakse uut 5-aastast täienduskoolituse päeva. Kui teie kutsekvalifikatsioon on juba lõppenud, algab uus periood teie viimase täiendkoolituse päeva läbiviimisega.


Kontaktitaotlusest lahkumine

Täname! Teie esildis on laekunud!
Oops! Vormi esitamisel läks midagi valesti.
Uus

Haridus sobib kõigile, sõltumata valdkonnast

Jooksma
tööohutusalane koolitus
iseseisvalt internetis

Te võite alustada koolitust kohe pärast tellimist