ADR koolitused

Ohtlike kaupade veo korral peab juhil olema kehtiv ADR-litsents. Vaidluste lahendamine annab isikule teavet ohtlike kaupade veoga seotud riskide kohta, põhiteavet õnnetusolukordade vältimiseks ja teavet õnnetuse korral võetavate vajalike meetmete kohta.

Uus

Haridus sobib kõigile, sõltumata valdkonnast

Jooksma
tööohutusalane koolitus
iseseisvalt internetis

Te võite alustada koolitust kohe pärast tellimist